МЕНЮ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА


Основні складові психологічного забезпечення та напрямки діяльності психолога Вищого професійного училища Львіського державного університету безпеки життєдіяльності
(м. Вінниця)


Професійно-психологічний відбір кандидатів на службу цивільного захисту, роботу (для рятувальників) та відбір на навчання.


Професійно-психологічний відбір кандидатів проводиться психологом в індивідуальній або груповій формі. Визначення рівня професійної придатності здійснюється відповідно до переліку методик, які використовуються для професійно-психологічного відбору.


Психологічна підготовка осіб рядового і начальницького складу з урахуванням специфіки та умов виконання завдань за призначенням.


Основними формами психологічної підготовки з особами рядового і начальницького складу училища є: тренінгові заняття, лекції, психологічне тренування (заняття на вогневій смузі психологічної підготовки).


Психологічний супровід осіб рядового і начальницького складу, рятувальників під час виконання завдань за призначенням.


Психолог надає допомогу керівництву з питань створення ефективної системи психологічної готовності осіб рядового і начальницького складу та рятувальників до виконання завдань за призначенням, а також здійснює оцінку рівня індивідуально-психологічних якостей осіб рядового і начальницького складу, які враховуються під час проведення їх атестації.


При формуванні кадрового резерву з метою поліпшення якості відбору здійснюється поглиблене психологічне обстеження кандидатів на вищі посади.


Вивчення соціально-психологічного клімату. Соціально-психологічний клімат визначає цілісний стан групи (колективу), його внутрішню динаміку, відносно стійкий і типовий для неї емоційний настрій, що відображає реальну ситуацію службової діяльності (характер, умови, організацію праці) і характер міжособистісних стосунків.

За допомогою психодіагностичного інструментарію психологом визначаються основні чинники, які мають вплив на діяльність кожного його члена, надається консультативна допомога керівництву училища щодо формування оптимального соціально-психологічного клімату та корекція групових процесів.


Здійснення заходів психопрофілактики, надання психологічної допомоги, проведення заходів психологічного відновлення осіб рядового і начальницького складу, рятувальників та працівників.

Проводиться психопрофілактична робота, спрямована на збереження, зміцнення й відновлення психологічної безпеки та психічного здоров’я осіб рядового і начальницького складу, рятувальників та працівників, попередження виникнення соціально-психологічної та особистісної дезадаптації, попередження суїцидів.


Під час проведення психопрофілактичної роботи використовуються методи спостереження, бесіди, психологічного консультування, а також проводяться лекції, психологічні тренінги.


З особами, які мають соціальні чи особистісні труднощі, психологом спільно з групою психологічного супроводження училища проводиться додаткова індивідуальна робота.


Психологічна допомога надається особам рядового і начальницького складу, рятувальникам та працівникам, які перебували в екстремальних умовах та постраждали внаслідок дії стрес-факторів.


Психолог надає психологічні консультації особам рядового і начальницького складу, рятувальникам, працівникам, членам їх сімей: за власною ініціативою; на вимогу керівництва; за особистим зверненням особи рядового чи начальницького складу, рятувальника, працівника.


Надання безоплатної екстреної психологічної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій. Для надання екстреної психологічної допомоги постраждалим, при утворені штабу ДСНС з ліквідації наслідків НС, розгортається Пункт екстреної психологічної допомоги. Головна мета екстреної психологічної допомоги - збереження психічного здоров’я постраждалих унаслідок НС, запобігання розвитку деструктивних і девіантних форм поведінки.


Психолог, задіяний до роботи з постраждалими, здійснює:

  • 1) інформаційну підтримку потерпілих;
  • 2) індивідуальну роботу з потерпілими;
  • 3) оцінку групи ризику серед постраждалого населення;
  • 4) роботу з гострими афективними реакціями.

(Наказ МВС України від 31.08.2017 №747 «Про затвердження Порядку психологічного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій»)