МЕНЮ
Державне замовлення

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ


fireman

на підготовку у 2020 році фахових молодших бакалаврів
у Вищому професійному училищі Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)
(постанова КМУ від 08.07.2020 року № 616,
наказ ДСНС України від 23.07.2020 року № 420)


№ з/п Шифр та назва спеціал-сті, форма навчання Ліцензов. обсяг (осіб) Державне замовлення (осіб)

Вступ на основі повної загальної середньої освіти (перший курс навчання)

1 261 «Пожежна безпека» (денна форма) 240 62
2 263 «Цивільна безпека» (денна форма) 90 30

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» у сфері цивільного захисту (другий курс навчання)

1 261 «Пожежна безпека» (денна форма) 146 96
2 261 «Пожежна безпека» (заочна форма) 19 -
3 263 «Цивільна безпека» (денна форма) 45 -

Відбіркова комісія училища